Archive | ноември 2017

Оratorio с немската театрална компания She She Pop

Цвета Балийска беше избрана да участва в проект с немската театрална компания  She She Pop, които обикалят Европа с представлението Oratorio  и с всяка местна група творци създават различно представление, макар с една основа и тематиката. Темата е „притежанието, собствеността“ и се изследва с методите на Брехт. Немската компания е вдъхновенна от ранните трудове и опити на Брехт и се ръководи от тях в своите опити. Цвета беше в компанията на Стефан Щерев, Силвия Станоева, Вили Прагер, Галина Борисова, Братан Братанов.

 

Цвета Балийска на Национална конференция по психодрама 2017

В психодрама средите има погрешно схващане, че playback театърът е разклонение на психодрамата, затова беше чудесна възможност да се предоставят  данни и статии от основателя Джонатан Фокс, които обясняват подробно истината около създаването на playback театъра.

Можете да видите презентацията, която основателят на “Тук и сега” изнесе пред участниците в конференцията. Интересна информация, която Цвета получи след това беше, че през 1990 г Мариане Тоблер е била първият обучител, по покана на Йорк Бурмайстер в рамките на психодрама обузение София 2 в НБУ.